Girls Varsity Slowpitch Softball · Slowpitch Win vs Camas!